dzik.fkurz.net


       _,-""""-..__
     |`,-'_. ` ` `` `--'""".
     ; ,' | `` ` ` ` ``` `.
    ,-'  ..-' ` ` `` ` `` ` ` |==.
   ,'  ^  ` `  `` ` ` `. ;  \
  `}_,-^-  _ . ` \ ` ` __ `  ;  #
    `"---"' `-`. ` \---""`.`. `;
         \\` ;    ; `. `,
          ||`;   / / | |
   jrei    //_;`  ,_;' ,_;"


Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo szybko zmyka. 

Hi. Not sure how you got here, but you probably are looking for one of these websites hosted here: